חדשות ועדכונים

ראש העין - התייחסות להחלטת הועדה

התייחסות החברה להחלטת הוועדה בעניין פרויקט ראש העין מחיר למשתכן

24/02/2019

בתאריך 27.6.2016 זכינו במכרז מחיר למשתכן בראש העין בשני מתחמים המיועדים לבנית דירות גדולות.  מתחם אחד לבנית דירות צמודות קרקע בשטח של 142 מ"ר לדירה, ומתחם שני לבנית בנינים נמוכים לדירות בשטח של 132 מ"ר לדירה.

מבדיקת התכנון וניצול זכויות הבניה במתחמים אלה עלה כי תמהיל הדירות שמותר לנו לבנות היה כדלהלן :

דירות 3 חדרים -    0 דירות

דירות 4 חדרים  -  5 דירות

דירות 5 חדרים  -  68 דירות

דירות 6 חדרים  -  8 דירות

קוטג'ים 7 חדרים  -   24 דירות

סה"כ                  105 דירות

עם סיום התכנון הצגנו  לוועדה המקומית דאז בראשות מר חנוך עוז את התכניות, אך הוועדה, מתוך מחשבה על טובת הזוכים ביקשה מאיתנו ומהיזמים האחרים במתחם לבטל אותן ולמצוא דרך לבנית דירות קטנות יותר בטענה, כי דירות בגדלים כאלה אינן מתאימות לזכאי מחיר למשתכן.

לאחר מספר דיונים עם אנשי מטה הדיור ועם יו"ר הוועדה דאז , הציעה עירית ראש העין, כי נוסיף דירות למתחמים ובכך נדלל את גודלן.

ואולם מבדיקה שערכה העיריה נמצא כי תכנית בנין עיר החלה על המתחמים שלנו אינה מתירה תוספת דירות.

כדי לבטל איסור זה החליטה העירייה ליזום שינוי לתכנית, הליך שארך יותר משנה.

שינוי התכנית אפשר להחיל במתחמים שלנו שתי תקנות מתקנות התכנון והבניה: "תקנת שבס", המתירה תוספת של עד 30% דירות לכמות הדירות הקיימות ו-"תקנת כחלון", המתירה תוספת שטחים לבנית הדירות שנוספו, לפי מפתח של  75 מ"ר למחצית מהדירות הנוספות ו - 110 מ"ר למחצית הנוספת.

ברוח דברים אלה הגשנו לוועדה תכניות חדשות הכוללות את הדירות הנוספות

כתוצאה משינוי זה עמד תמהיל הדירות החדש כדלהלן :

דירות 3 חדרים  -  14 דירות

דירות 4 חדרים  -  29 דירות

דירות 5 חדרים  - 57 דירות

דירות 6 חדרים  -  8 דירות

קוטג'ים 7 חדרים  -  24 דירות

סה"כ                    132 דירות

משמעות השינוי הייתה תוספת של 38 דירות קטנות של 3 ו- 4 חדרים ביחס לתמהיל המקורי.  תכנית זו, הכוללת את הדירות הנוספות וגודלן, נדונה בוועדה מקדמית ואושרה, בכפוף לאישור תכנית בנין עיר שכאמור הוכנה ביוזמת העיריה.

בחודש יוני 2018 אישרה הוועדה המחוזית את השינוי לתכנית בנין עיר שיזמה העיריה ונפתחה הדרך לקידום היתרי הבניה.

לצורך קידום ההיתרים נתבקשנו לפרסם ברבים את בקשתנו לתוספת הדירות, כפי שמורה החוק.

משהוכנו המסמכים לפרסום אמורה העיריה לאשר את תוכנם בטרם פרסום,  ואולם להפתעתנו נמסר לנו, כי העיריה אינה מוכנה לאשר את התכניות כפי שסוכם וכפי שאושרו בוועדה קודמת וכי היא מוכנה לאשר לנו תוספת דירות ע"פ תקדים של החלטת הוועדה בעניינה של חברה אחרת במתחם, בה הוחלט לאשר לכל הדירות שנוספו שטח של 75 מ"ר בלבד. משכך, התנגדנו לדרישה זו הסותרת הסכמות ואישורים קודמים וביקשנו מהוועדה לדון בתכנית כפי שהוגשה ולהחליט ע"פ ראות עיניה.

בתאריך 4.2.2019 הוכנס  הפרויקט שלנו לדיון בוועדה.

בתאריך 13.2.2019 קיבלנו את פרוטוקול הדיון ומצאנו, כי הוועדה אישרה את בקשתנו באופן חלקי בלבד ובתנאים פחותים מאלה שאושרו לחברה האחרת וכי אושרו לנו תוספת דירות בשטח של 75 מ"ר בלבד וללא הגמישות התכנונית שאושרה לחברה האחרת.

עם קבלת ההחלטה נסינו לפעול מול העיריה כדי לחזור לתוכניות שכאמור אושרו בוועדה המקדמית או לפחות לאפשר לנו גמישות תכנונית בין המתחמים, כפי שאושרו לחברה אחרת, אך ללא הצלחה.

בשלב זה שקלנו לפנות לוועדת ערר, אך הליך זה היה מעכב את הוצאת ההיתרים ביותר משישה חודשים.

לאחר התלבטות רבה החלטנו לוותר על אפשרות זו על אף שהחלטת הועדה מקפחת אותנו ביחס ליזם אחר במתחם ולאמץ את החלטתה, וזאת על מנת לקדם את בניית הפרויקט.

כרגע אנו עוסקים בשינוי התכניות והתאמתן לדרישות הוועדה.

הליך זה יארך מספר שבועות ועם סיומו נפרסם כאן את תמהיל הדירות החדש.

 

 

 

לצפיה בחדשות נוספות