חדשות ועדכונים

ראש העין למשתכן - עדכון

זוכים נכבדים, מאז העדכון האחרון שפרסמנו בקשר למצב הפרויקט אנו מבינים כי דבר לא מתקדם בהליכי הרישוי לפרויקט. למרות שחברתנו השלימה את כל דרישות הוועדה המקומית לצורך קבלת היתר הבניה, העירייה לא מנפיקה לנו היתרי בניה. למיטב הבנתנו הימנעות העירייה נובעת ממחלוקות בינה לבין משרד השיכון, מחלוקות הקשורות למחויבות המשרד לתכנית הבינוי, והשלמת חובות אלה על פי דרישות העירייה. למרות מאמצים רבים שלנו, הכוללים פניה למשרד השיכון (לרבות לשרת השיכון הקודמת), למטה הדיור ולראש עיריית ראש העין, איננו רואים התקדמות כל שהיא לקראת קבלת היתרים. מובן כי במצב זה אין לנו אפשרות להתחיל בשיווק הפרויקט שכן איננו יודעים מתי יתקבלו ההיתרים ומתי תסתיים הבניה. אנו ממשיכים לעשות ככל שביכולתנו לקידום ההיתרים ובכלל זה פניות חוזרות ונשנות לכל הגורמים המעורבים עד אשר נקבל את ההיתר המיוחל. נשמח לעדכן כאשר תחול התקדמות מהותית בתהליך.

02/06/2020

לצפיה בחדשות נוספות