חדשות ועדכונים

ראש העין - החלטת הועדה המחוזית

עדכון בנוגע לפרויקט החברה במסגרת מחיר למשתכן בראש העין

02/08/2020

זוכי מחיר למשתכן ראש העין שלום

 

בהמשך להודעות קודמות שלנו ברצוננו לעדכן אתכם, כי לאחר מאמצים רבים הצלחנו לגרום למשרד השיכון לפנות לוועדה המחוזית בבקשה לאשר לעירית ראש העין להוציא לנו היתרי בניה במתחמים בהם זכיתם בהגרלה וזאת למרות שמשרד התחבורה לא עמד בהתניות התחבורתיות שנטל על עצמו ושללא מימושן לא ניתן להוציא היתרי בניה במתחם זה.

 

ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך 27.7.2020 ונכחו בה נציגי משרד השיכון משרד התחבורה ועיריית ראש העין.

 

מפרוטוקול הדיון (רצ"ב) עולה, כי משרד התחבורה התנגד לבקשת משרד השיכון וזאת למרות שמשרד התחבורה הוא הגורם שבשל אי עמידתו בהתחייבויות שנטל על עצמו אין לנו היתרים.

תמוה במיוחד המייל שנשלח ממשרד התחבורה לוועדה בתאריך 19.7.2020 ובו הם כמעט דורשים מהוועדה שלא לאשר את הוצאת ההיתרים.

מקריאת הפרוטוקול עולה, כי זרוע אחת של הממשלה (משרד התחבורה) מחבלת בנסיון של זרוע אחרת של הממשלה (משרד השיכון) לגרום לוועדה לאשר לנו היתרי בניה כדי שנוכל להתחיל בבניית ובשיווק הדירות בפרויקט.

אנו פונים מכאן לשרת התחבורה הגב' מירי רגב, תושבת העיר, לקחת אחריות על הדור הצעיר בעיר ולשנות את גישת משרד התחבורה, כך שהוועדה המחוזית תיאות לאשר הנפקת היתרי הבניה לפרויקט.

 

אנו פונים מכאן לראש העיר מר שלום בן משה לגלות מנהיגות ולהנפיק לפרויקט היתרי בניה על אף החלטת הוועדה, כפי שעשה במקרים דומים בעבר.

 

במצב הנוכחי אנו חוששים כי ייקח עוד זמן רב עד שהיתרי הבניה לפרויקט יוצאו, ולצערנו כרגע לא נראה כי הבניה תצא לפועל בעתיד הנראה לעין.

 

 
לצפיה בחדשות נוספות