אבני דגן | בית דגן
בית דגן | אבני דגן

הפרויקט 'אבני דגן' עתיד להיבנות במתחם מגורים חדש בישוב בית דגן, במתחם מתוכננות 511 יח"ד, שטחים ציבוריים ועוד. הפרויקט ממוקם בחלקו הדרומי של הישוב בסמוך לכביש 44, ויבנו במסגרתו 27 יחידות דיור בבניין אחד, הכוללות דירת גן אחת, דירות 4,5,6 חדרים. לבניין חנייה חיצונית ולחלק מהדירות יוצמדו מחסנים.

מפת מתחם על פי תבע | תכנית חניות | תצלום אוויר | תכניות מחסנים

דגמי הדירות

לתשומת לבכם, תכנית החניות וכן טבלת הצמדת מספרי החניות לפרויקט, עודכנו. העדכון הוא מינורי וכולל שינוי קל בסידור החניות. על מחירון הדירות אין השפעה

מסמכים רלוונטיים

תרשים כיווני אוויר | תכנית קומה ק'| תכנית קומה א'| תכנית קומה ב'| תכנית קומה ג'| תכנית קומה ד'| תכנית קומה ה| תכנית קומה ו'| תכנית קומה ז'| תכנית קומה ח'| טבלת הצמדת מחסנים וחניות - עודכן | טופס בקשה לרכישת דירה | טופס ג'4 | חוזה המכר | היתר בניה |אישור ביצוע כנס | מפרט מאסטר מאושר י.ת.ב | אודות הקבלן הסיני | מצב הבניה בשטח

מגרש 13 | טיפוס A1M

מצב הבניה: הבניה בעיצומה

אכלוס: 28/2/2021

*המחירים צמודים למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות חוברת המכרז והנחיות משהב"ש. המחיר המוצג לעיל מעודכן למדד אוגוסט 2019, ויוסיף להתעדכן עד גמר התשלומים, בהתאם להוראות חוזה המכר שייחתם. המחירים המוצגים אינם כוללים שכר טרחה לעו"ד על פי התקנות.

מגרש קומהמס' דירהטיפוסחדריםשטח פלדלתשטח
מרפסת/
גינה
שטח
מחסן
מספר מחסןמספר חניותמספרי
החניות
תכנית
מכר
מפרט טכנימחיר בסיסמחיר כולל הצמדה
13קרקע1דירת גן6160.0114413.78M-1223,24תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
א2דירה4108.44234,35תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
3דירה5129.426.86M-3215,16תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
4דירה6159.037.23M-4213,14תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
5דירה5138.536.11M-5211,12תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
ב6דירה4112.13221,22תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
7דירה5129.427.23M-729,10תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
8דירה6159.038.6M-827,8תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
9דירה5138.538.84M-925,6תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
ג10דירת מרפסת494.6511.1311תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
11דירה5129.428.98M-1123,4תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
12דירה6159.0310.01M-12227,28תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
13דירה5138.536.05M-13241,42תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
ד14דירת מרפסת494.6511.13138תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
15דירה5129.425.03M-15231,32תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
16דירה6159.0310.11M-16243,44תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
17דירה5138.537.87M-17217,18תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
ה18דירה494.6511.1312תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
19דירה5129.42233,37תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
20דירת מרפסת6146.5812.45229,30תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
21דירת מרפסת5126.0812.45239,40תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
ו22דירת מרפסת494.9810.79136תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
23דירת מרפסת5118.6310.79225,26תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
24פנטהאוז6165.06107.3249,50תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
ז25פנטהאוז6150.8651.644.2M-25247,48תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
26פנטהאוז6151.1451.64245,46תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירהSOLDSOLD
ח27פנטהאוז6155.74157.44219,20תכניות PDF לדירהתכניות PDF לדירה1,974,792 ₪2,109,395 ₪

*ההדמיות התכניות, התמונות והתשריטים להמחשה בלבד את החברה יחייבו תכנית המכר והמפרט הטכני שיחתמו בלבד.

*מחירון זה הינו לצורך מתן מידע בלבד. את החברה יחייבו תכנית המכר והמפרט הטכני אשר יחתמו במועד חתימת החוזה על פי חוק מכר דירות. אין לעשות בתכנית כל שימוש מעבר.


חזרה לדף הפרוייקטים