קדמת אורנים בגילהם
קדמת אורנים לוגו

הפרויקט כולל מגוון דירות בנות 3,4,5,6 חדרים דירות גן, פנטהאוזים וחזית מסחרית. כמו בכל פרויקט של חברת שלמה כהן, הפרויקט החדש בגילה יאופיין בבנייה ירושלמית איכותית, בתכנון המתמקד בדייר ובצרכיו ובמפרט טכני עשיר. לכל דירה בפרויקט מרפסת, מחסן פרטי וחניות צמודות בחניון הבניין.

דגמי הדירות

מפרט דירת 3 חדרים | מפרט דירת 4 חדרים | מפרט דירת 5 חדרים | מפרט דירת 6 חדרים | מפרט פנטהאוס

מגרש 450 | טיפוס A | בניין 1

אכלוס: חודשיים מחתימת חוזה - התקבל אישור אכלוס (טופס 4)

מגרש 450 | טיפוס A | בניין 1
קומהדירה
מס'
טיפוס דירהמס' חדריםבשטח מרפסת/
גינה
בשטחתכנית דירהחניותמחסןמחיר כולל
11דירת מרפסת5119מרפסת חזית קדמית
26
11
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
12דירת מרפסת376מרפסת חזית קדמית46תכניות PDF לדירה1ישSOLD
13דירת מרפסת5119מרפסת חזית קדמית26
11
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
14דירת גן498גינה100
11
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
15דירת גן376גינה100תכניות PDF לדירה1ישSOLD
16דירת גן498גינה100
11
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
27דירת מרפסת5119מרפסת סוכה15תכניות PDF לדירה2ישSOLD
28דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
29דירת מרפסת5119מרפסת סוכה15תכניות PDF לדירה2ישSOLD
210דירת מרפסת498מרפסת סוכה15תכניות PDF לדירה1ישSOLD
211דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
212דירת מרפסת498מרפסת סוכה15תכניות PDF לדירה1ישSOLD
313דירת מרפסת5119מרפסת10תכניות PDF לדירה2ישSOLD
314דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
315דירת מרפסת5119מרפסת10תכניות PDF לדירה2יש 2,239,000 ₪
316דירת מרפסת498מרפסת סוכה15תכניות PDF לדירה1ישSOLD
317דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
318דירת מרפסת498מרפסת סוכה15תכניות PDF לדירה1ישSOLD
419דירת מרפסת6137מרפסת סוכה42תכניות PDF לדירה2ישSOLD
420דירת מרפסת6137מרפסת סוכה42תכניות PDF לדירה2ישSOLD
421דירת מרפסת494מרפסת סוכה11תכניות PDF לדירה1ישSOLD
422דירת מרפסת376מרפסת 7תכניות PDF לדירה1ישSOLD
423דירת מרפסת494מרפסת סוכה11תכניות PDF לדירה1ישSOLD
524דירת מרפסת5116מרפסת סוכה16
13
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
525דירת מרפסת5116מרפסת סוכה16
13
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
526דירת מרפסת494מרפסת סוכה7תכניות PDF לדירה1יש 1,965,000 ₪
527דירת מרפסת376מרפסת סוכה7תכניות PDF לדירה1ישSOLD
528דירת מרפסת494מרפסת סוכה7תכניות PDF לדירה1יש 1,960,000 ₪
629פנטהאוז6142מרפסת גג17, 15, 93תכניות PDF לדירה2ישSOLD
630פנטהאוז6142מרפסת גג17, 15, 93תכניות PDF לדירה2ישSOLD

מגרש 451 | טיפוס A1 | בניין 2 - שווק בהצלחה

אכלוס: התקבל אישור אכלוס (טופס 4)

A1 בניין 2 טיפוס
קומהדירה
מס'
טיפוס דירהמס' חדריםבשטח מרפסת/
גינה
בשטח תכנית דירהחניותמחסןמחיר כולל
11דירת מרפסת5119מרפסת חזית קדמית
26, 9
תכניות PDF לדירה2איןSOLD
12דירת מרפסת376מרפסת חזית קדמית41תכניות PDF לדירה1ישSOLD
13דירת מרפסת5119מרפסת חזית קדמית26, 9 תכניות PDF לדירה2ישSOLD
14דירת גן498גינה100, 8 תכניות PDF לדירה2ישSOLD
15דירת גן376גינה100תכניות PDF לדירה1ישSOLD
16דירת גן498גינה100, 8 תכניות PDF לדירה2ישSOLD
27דירת מרפסת5119מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה2ישSOLD
28דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
29דירת מרפסת5119מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה2ישSOLD
210דירת מרפסת498מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
211דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
212דירת מרפסת498מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
313דירת מרפסת5119מרפסת10תכניות PDF לדירה2איןSOLD
314דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
315דירת מרפסת5119מרפסת10תכניות PDF לדירה2ישSOLD
316דירת מרפסת498מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
317דירת מרפסת376מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
318דירת מרפסת498מרפסת סוכה13תכניות PDF לדירה1ישSOLD
419דירת מרפסת6137מרפסת סוכה42תכניות PDF לדירה2ישSOLD
420דירת מרפסת6137מרפסת סוכה42תכניות PDF לדירה2ישSOLD
421דירת מרפסת494מרפסת סוכה11תכניות PDF לדירה1ישSOLD
422דירת מרפסת376מרפסת 7תכניות PDF לדירה1ישSOLD
423דירת מרפסת494מרפסת סוכה11תכניות PDF לדירה1ישSOLD
524דירת מרפסת5116מרפסת סוכה16
13
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
525דירת מרפסת5116מרפסת סוכה16
13
תכניות PDF לדירה2ישSOLD
526דירת מרפסת494מרפסת סוכה7תכניות PDF לדירה1ישSOLD
527דירת מרפסת376מרפסת סוכה8תכניות PDF לדירה1ישSOLD
528דירת מרפסת494מרפסת סוכה7תכניות PDF לדירה1ישSOLD
629פנטהאוז6142מרפסת גג17, 15, 93תכניות PDF לדירה2ישSOLD
630פנטהאוז6142מרפסת גג17, 15, 93תכניות PDF לדירה2ישSOLD

*הנתונים המוצגים בדף אינם סופיים וייתכנו בהם שינויים בכפוף לאישור ולדרישות מוסדות התכנון והרשות המקומית.
*ההדמיות להמחשה בלבד.
*רק המפרט ו\או התשריטים המצורפים לו בחוזה המכר יחייבו את החברה.

חזרה לדף הפרוייקטים