מורשת, מודיעין | מחיר למשתכן
מורשת, מודיעין | מחיר למשתכן

פרויקט מחיר למשתכן מורשת עתיד להיבנות במתחם מגורים חדש בעיר מודיעין, במתחם מתוכננות 4,200 יח"ד, שטחים ציבוריים, דיור מוגן, שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור ועוד. השכונה ממוקמת בין ואדי ענבה מדרום לעמק 27 מצפון ומערבית לשכונת אבני חן. הפרויקט ממוקם בקצה המערבי של השכונה ויבנו במסגרתו 56 יחידות דיור ב-8 בניינים, לכל הדירות מחסן, חניה צמודה, ומרפסת או גינה.

תשריט מתחם על פי תבע | תכנית חניות ומחסנים | תצלום אוויר.

דגמי הדירות

לתשומת לבכם, בעקבות מגיפת הקורונה והשלכותיה משרד השיכון שינה לבקשתנו את מועד מסירת הדירות בפרויקט החברה בשכונת מורשת, מודיעין לתאריך 30.11.2022


מסמכים רלוונטיים

תרשים כיווני אוויר | טבלת הצמדת מחסנים וחניות | טופס בקשה לרכישת דירה | טופס ג' 4 | חוזה המכר - מעודכן | היתר בניה |אישור ביצוע כנס | מפרט מאסטר מאושר י.ת.ב | אישר התכנית ע"י י.ת.ב | תכנית פיתוח | קומת קרקע 1:250

מגרש 314 | בניינים 1-3

מצב הבניה: התקבל היתר בניה

אכלוס: 30/11/2022.

*המחירים צמודים למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות חוברת המכרז והנחיות משהב"ש. המחיר המוצג לעיל מעודכן למדד אפריל 2020, ויוסיף להתעדכן עד גמר התשלומים, בהתאם להוראות חוזה המכר שייחתם. המחירים המוצגים אינם כוללים שכר טרחה לעו"ד על פי התקנות.מגרשמספר בנייןקומהמס' דירהחדריםטיפוסבשטחשטח
מרפסת/
גינה
שטח
מחסן
מספר מחסןמספר חניותמספרי
החניות
תכנית
מכר
מפרט טכנימחיר בסיסמחיר כולל הצמדה
3141ק14A-1102.52195.29131219,20תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני1,821,428₪1,914,834₪
3143ק14A-1102.52201.9612.9921239,40תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני1,842,786₪1,937,287₪

מגרש 315 | בניינים 4-6

מצב הבניה: התקבל היתר בניה

אכלוס: 30/11/2022.

*המחירים צמודים למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות חוברת המכרז והנחיות משהב"ש. המחיר המוצג לעיל מעודכן למדד אפריל 2020, ויוסיף להתעדכן עד גמר התשלומים, בהתאם להוראות חוזה המכר שייחתם. המחירים המוצגים אינם כוללים שכר טרחה לעו"ד על פי התקנות.

מגרשמספר בנייןקומהמס' דירהטיפוסחדריםבשטחשטח
מרפסת/
גינה
שטח
מחסן
מספר מחסןמספר חניותמספרי
החניות
תכנית
מכר
מפרט טכנימחיר בסיסמחיר כולל הצמדה
3155א3A-3382.9326.558.5430257,76תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני1,051,433₪1,105,352₪

מגרש 316 | בניינים 7-8

מצב הבניה: התקבל היתר בניה

אכלוס: 30/11/2022.

*המחירים צמודים למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות חוברת המכרז והנחיות משהב"ש. המחיר המוצג לעיל מעודכן למדד אפריל 2020, ויוסיף להתעדכן עד גמר התשלומים, בהתאם להוראות חוזה המכר שייחתם. המחירים המוצגים אינם כוללים שכר טרחה לעו"ד על פי התקנות.

מגרשמספר בנייןקומהמס' דירהטיפוסחדריםבשטחשטח
מרפסת/
גינה
שטח
מחסן
מספר מחסןמספר חניותמספרי
החניות
תכנית
מכר
מפרט טכנימחיר בסיסמחיר כולל הצמדה
3167ק1A-14102.52277.7113.8344289,90תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני2,089,423₪2,196,572₪
3168ק2A-25128.73219.1212.4856298,99תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני2,175,977₪2,287,565₪

*ההדמיות התכניות, התמונות והתשריטים להמחשה בלבד את החברה יחייבו תכנית המכר והמפרט הטכני שיחתמו בלבד.

*מחירון זה הינו לצורך מתן מידע בלבד. את החברה יחייבו תכנית המכר והמפרט הטכני אשר יחתמו במועד חתימת החוזה על פי חוק מכר דירות. אין לעשות בתכנית כל שימוש מעבר.


 
 
 
 
 
 
 
 

חזרה לדף הפרוייקטים