מורשת, מודיעין | מחיר למשתכן
מורשת, מודיעין | מחיר למשתכן

פרויקט מחיר למשתכן מורשת עתיד להיבנות במתחם מגורים חדש בעיר מודיעין, במתחם מתוכננות 4,200 יח"ד, שטחים ציבוריים, דיור מוגן, שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור ועוד. השכונה ממוקמת בין ואדי ענבה מדרום לעמק 27 מצפון ומערבית לשכונת אבני חן. הפרויקט ממוקם בקצה המערבי של השכונה ויבנו במסגרתו 56 יחידות דיור ב-8 בניינים, לכל הדירות מחסן, חניה צמודה, ומרפסת או גינה.

תשריט מתחם על פי תבע | תכנית חניות ומחסנים | תצלום אוויר.

דגמי הדירות

לתשומת לבכם, בעקבות מגיפת הקורונה והשלכותיה משרד השיכון שינה לבקשתנו את מועד מסירת הדירות בפרויקט החברה בשכונת מורשת, מודיעין לתאריך 30.11.2022


מסמכים רלוונטיים

תרשים כיווני אוויר | טבלת הצמדת מחסנים וחניות | טופס בקשה לרכישת דירה | טופס ג' 4 | חוזה המכר - מעודכן | היתר בניה |אישור ביצוע כנס | מפרט מאסטר מאושר י.ת.ב | אישר התכנית ע"י י.ת.ב | תכנית פיתוח | קומת קרקע 1:250

מגרש 314 | בניינים 1-3

מצב הבניה: התקבל היתר בניה

אכלוס: 30/11/2022.

*המחירים צמודים למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות חוברת המכרז והנחיות משהב"ש. המחיר המוצג לעיל מעודכן למדד אפריל 2020, ויוסיף להתעדכן עד גמר התשלומים, בהתאם להוראות חוזה המכר שייחתם. המחירים המוצגים אינם כוללים שכר טרחה לעו"ד על פי התקנות.מגרשמספר בנייןקומהמס' דירהחדריםטיפוסבשטחשטח
מרפסת/
גינה
שטח
מחסן
מספר מחסןמספר חניותמספרי
החניות
תכנית
מכר
מפרט טכנימחיר בסיסמחיר כולל הצמדה
3141ק14A-1102.52195.29131219,20תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני1,821,428₪1,914,834₪
3141ק25A-2128.7317214.352217,18תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3141א33A-382.9326.5597210,11תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3141ב53A-3M82.9312.28.546212,23תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3141ב65A-4M127.611.538.545221,22תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3142ק14A-1102.52154.6712.5710227,28תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3142ק25A-2128.73174.8514.3813229,30תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3142א33A-382.9326.559828,9תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3142ב53A-3M82.9312.28.54927,26תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3142ב65A-4M127.611.538.961425,6תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3143ק14A-1102.52201.9612.9921239,40תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני1,842,786₪1,937,287₪
3143א33A-382.9326.558.541721,41תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3143א45A-4127.623.9110.3320233,34תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3143ב53A-3M82.9312.28.541612תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3143ב65A-4M127.611.5391523,4תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD

מגרש 315 | בניינים 4-6

מצב הבניה: התקבל היתר בניה

אכלוס: 30/11/2022.

*המחירים צמודים למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות חוברת המכרז והנחיות משהב"ש. המחיר המוצג לעיל מעודכן למדד אפריל 2020, ויוסיף להתעדכן עד גמר התשלומים, בהתאם להוראות חוזה המכר שייחתם. המחירים המוצגים אינם כוללים שכר טרחה לעו"ד על פי התקנות.

מגרשמספר בנייןקומהמס' דירהטיפוסחדריםבשטחשטח
מרפסת/
גינה
שטח
מחסן
מספר מחסןמספר חניותמספרי
החניות
תכנית
מכר
מפרט טכנימחיר בסיסמחיר כולל הצמדה
3154ק1A-14102.52174.4414.3323242,43תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3154א3A-3382.9326.558.5427244,71תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3154א4A-45127.623.918.5426247,48תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3154ב5A-3M382.9312.28.9622269,70תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3154ב6A-4M5127.611.53928272,73תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3155ק1A-14102.52149.831335258,59תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3155א3A-3382.9326.558.5430257,76תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני1,051,433₪1,105,352₪
3155א4A-45127.623.91929274,75תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3155ב5A-3M382.9312.210.3334277,78תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3155ב6A-4M5127.611.538.5431251,52תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3156ק1A-14102.52200.512.5538260,61תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3156א3A-3382.9326.558.9642268,82תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3156ב5A-3M382.9312.28.5437181תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3156ב6A-4M5127.611.5310.3341266,67תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD

מגרש 316 | בניינים 7-8

מצב הבניה: התקבל היתר בניה

אכלוס: 30/11/2022.

*המחירים צמודים למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות חוברת המכרז והנחיות משהב"ש. המחיר המוצג לעיל מעודכן למדד אפריל 2020, ויוסיף להתעדכן עד גמר התשלומים, בהתאם להוראות חוזה המכר שייחתם. המחירים המוצגים אינם כוללים שכר טרחה לעו"ד על פי התקנות.

מגרשמספר בנייןקומהמס' דירהטיפוסחדריםבשטחשטח
מרפסת/
גינה
שטח
מחסן
מספר מחסןמספר חניותמספרי
החניות
תכנית
מכר
מפרט טכנימחיר בסיסמחיר כולל הצמדה
3167ק1A-14102.52277.7113.8344289,90תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני2,089,423₪2,196,572₪
3167ק2A-25128.73217.4712.04472105,106תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3167א3A-3382.9326.558.9643283,101תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3167ב5A-3M382.9312.28.5448288,102תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3167ב6A-4M5127.611.539.0492103,104תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3168ק1A-14102.52217.8512.0452291,92תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3168ק2A-25128.73219.1212.4856298,99תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכני2,175,977₪2,287,565₪
3168א3A-3382.9326.5510.33552100,110תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3168ב5A-3M382.9312.28.5451293,109תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD
3168ב6A-4M5127.611.539.0502107,108תכניות PDF לדירהPDF מפרט טכניSOLDSOLD

*ההדמיות התכניות, התמונות והתשריטים להמחשה בלבד את החברה יחייבו תכנית המכר והמפרט הטכני שיחתמו בלבד.

*מחירון זה הינו לצורך מתן מידע בלבד. את החברה יחייבו תכנית המכר והמפרט הטכני אשר יחתמו במועד חתימת החוזה על פי חוק מכר דירות. אין לעשות בתכנית כל שימוש מעבר.


 
 
 
 
 
 
 
 

חזרה לדף הפרוייקטים