TOP2 | הר חומה
TOP2 | הר חומה

שלמה כהן הגיע להר חומה. TOP 2, פרויקט הבוטיק של שלמה כהן אשר ממוקם בשכונה החדשה הינו עוד פרויקט ייחודי ומרהיב ביופיו של חברת שלמה כהן. בפרויקט TOP 2 יבנו 90 יח"ד בגדלים שונים החל מ 3 ועד 6 חדרים וישלב בניה ירושלמית איכותית עם גינות ומרפסות סוכה הפונות לנוף מרהיב ביופיו. פרויקט TOP 2 מאופיין בתכנון אדריכלי מיוחד גדול ומרווח, ברמת ביצוע מעולה, בסטנדרט עשיר ומפנק ובהקפדה על פרטים קטנים. לפרויקט לובי מפואר וגדול, ובנוסף לכל דירה חניה פרטית מקורה ומחסן צמוד.

מיקום הפרוייקט | תרשים סביבת הפרויקט

דגמי הדירות

מפרט דירת 3 חדרים | מפרט דירת 4 חדרים | מפרט דירת 5 חדרים | מפרט דירת 6 חדרים | מפרט פנטהאוס

פירוט כללי של הפרויקט, כולל דירות שנמכרו

מגרש 123 | בנין 1 | טיפוס A | אגף א'

אכלוס: 2 חודשים מחתימת חוזה

מגרש 123 | בנין 1 | טיפוס A | אגף א'
קומהמס' דירהטיפוסחדריםשטחמרפסת/גינהתכניתבשטחחניותמחסןמחיר כולל
ק'1דירת גן5127גינהתכניות PDF לדירה1182ישSOLD
ק'2דירת חצר/ מרפסת5118חצר /מרפסתתכניות PDF לדירה522ישSOLD
13דירת מרפסת 5127מ - סוכהתכניות PDF לדירה162ישSOLD
14דירת מרפסת 5119מ - סוכהתכניות PDF לדירה122ישSOLD
15דירת מרפסת379מרפסתתכניות PDF לדירה10, 52ישSOLD
26דירת מרפסת5127מ - סוכהתכניות PDF לדירה162ישSOLD
27דירת מרפסת4103מ - סוכהתכניות PDF לדירה62ישSOLD
28דירת מרפסת495מ - סוכהתכניות PDF לדירה10, 52ישSOLD
39דירת מרפסת4105מ - סוכהתכניות PDF לדירה242ישSOLD
310דירת מרפסת4102מרפסתתכניות PDF לדירה172ישSOLD
311דירת מרפסת379מרפסתתכניות PDF לדירה5, 82ישSOLD
412דירת מרפסת4105מ - סוכהתכניות PDF לדירה82ישSOLD
413דירת מרפסת4102מ - סוכהתכניות PDF לדירה152ישSOLD
414דירת מרפסת379מרפסתתכניות PDF לדירה5, 81ישSOLD
515דירת מרפסת4105מ - סוכהתכניות PDF לדירה112ישSOLD
516דירת מרפסת4102מ - סוכהתכניות PDF לדירה102ישSOLD
517דירת מרפסת379מ - סוכהתכניות PDF לדירה5, 82ישSOLD
618דירת מרפסת4105מ - סוכהתכניות PDF לדירה62ישSOLD
619דירת מרפסת6138מ - סוכהתכניות PDF לדירה42, 112ישSOLD
7-820פנטקוטג'5137מ - סוכהתכניות PDF לדירה6, 21, 8, 132ישSOLD
7-821פנטקוטג'6160מ - סוכהתכניות PDF לדירה31, 2, 33, 62ישSOLD

מפרט דירת 3 חדרים | מפרט דירת 4 חדרים | מפרט דירת 5 חדרים | מפרט דירת 6 חדרים

מגרש 123 | בנין 1 | טיפוס A | אגף ב'

אכלוס: 2 חודשים מחתימת חוזה

מגרש 123 | בנין 1 | טיפוס A | אגף ב'
קומהמס' דירהטיפוסחדריםשטחמרפסת/גינהתכניתבשטחחניותמחסןמחיר כולל
ק'1דירת גן5127גינהתכנית PDF לדירה1402ישSOLD
ק'2דירת גן5118גינהתכנית PDF לדירה67 2ישSOLD
13דירת מרפסת 5127מ - סוכהתכנית PDF לדירה162ישSOLD
14דירת מרפסת 5119מ - סוכהתכנית PDF לדירה122ישSOLD
15דירת מרפסת 379מרפסתתכנית PDF לדירה10, 52ישSOLD
26דירת מרפסת 5127מ - סוכהתכנית PDF לדירה162ישSOLD
27דירת מרפסת 4103מ - סוכהתכנית PDF לדירה62ישSOLD
28דירת מרפסת 495מ - סוכהתכניות PDF לדירה10, 52ישSOLD
39דירת מרפסת 4105מ - סוכהתכנית PDF לדירה242ישSOLD
310דירת מרפסת 4102מרפסתתכנית PDF לדירה172ישSOLD
311דירת מרפסת 379מרפסתתכנית PDF לדירה5, 81ישSOLD
412דירת מרפסת 4105מ - סוכהתכנית PDF לדירה82ישSOLD
413דירת מרפסת 4102מ - סוכהתכנית PDF לדירה152ישSOLD
414דירת מרפסת 379מרפסתתכנית PDF לדירה5, 81ישSOLD
515דירת מרפסת 4105מ - סוכהתכנית PDF לדירה112ישSOLD
516דירת מרפסת 4102מ - סוכהתכנית PDF לדירה102ישSOLD
517דירת מרפסת 379מ - סוכהתכנית PDF לדירה5, 81ישSOLD
618דירת מרפסת 4105מ - סוכהתכנית PDF לדירה82ישSOLD
619דירת מרפסת 6138מ - סוכהתכנית PDF לדירה42, 112ישSOLD
7-820פנטקוטג'5137מ - סוכהתכנית PDF לדירה6, 21, 8, 132ישSOLD
7-821פנטקוטג'6160מ - סוכהתכנית PDF לדירה31, 2, 33, 62ישSOLD

מגרש 124 | בנין 2 | טיפוס A1 | אגף א'

אכלוס: 2 חודשים מחתימת חוזה

מגרש 124 | בנין 2 | טיפוס A1 | אגף א'
קומהמס' דירהטיפוסחדריםשטחתכניתמרפסת/גינהבשטחחניותמחסןמחיר כולל
ק'1דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהגינה902ישSOLD
ק'2דירת גן5118תכנית PDF לדירהגינה522ישSOLD
13דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמרפסת162ישSOLD
14דירת מרפסת 5119תכנית PDF לדירהמ - סוכה122ישSOLD
15דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת10, 52ישSOLD
26דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה162ישSOLD
27דירת מרפסת 4103תכנית PDF לדירהמ - סוכה62ישSOLD
28דירת מרפסת 495תכנית PDF לדירהמ - סוכה10, 52ישSOLD
39דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמרפסת162ישSOLD
310דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמרפסת172ישSOLD
311דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת5, 81ישSOLD
412דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה52ישSOLD
413דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמ - סוכה152ישSOLD
414דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת5, 81ישSOLD
515דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה162ישSOLD
516דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמרפסת102ישSOLD
517דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת5, 82ישSOLD
618דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה112ישSOLD
619דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמ - סוכה102ישSOLD
620דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמ - סוכה5, 82ישSOLD
721דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה82ישSOLD
722דירת מרפסת 6138תכנית PDF לדירהמ - סוכה42, 112ישSOLD
8-923פנטקוטג'5137תכנית PDF לדירהמ - סוכה21, 6, 9, 132ישSOLD
8-924פנטקוטג'6160תכנית PDF לדירהמ - סוכה2, 31, 6, 332ישSOLD

מגרש 124 | בנין 2 | טיפוס A1 | אגף ב'

אכלוס: 2 חודשים מחתימת חוזה

מגרש 124 | בנין 2 | טיפוס A1 | אגף ב'
קומהמס' דירהטיפוסחדריםשטחתכניתמרפסת/גינהבשטחחניותמחסןמחיר כולל
ק'1דירת גן5127תכנית PDF לדירהגינה126 2ישSOLD
ק'2דירת גן5118תכנית PDF לדירהגינה662ישSOLD
13דירת מרפסת 5127תכנית PDF לדירהמ - סוכה16, 162ישSOLD
14דירת מרפסת 5119תכנית PDF לדירהמ - סוכה122ישSOLD
15דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת10, 52ישSOLD
26דירת מרפסת 5127תכנית PDF לדירהמרפסת162ישSOLD
27דירת מרפסת 4103תכנית PDF לדירהמ - סוכה62ישSOLD
28דירת מרפסת 495תכנית PDF לדירהמ - סוכה10, 52ישSOLD
39דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה16, 242ישSOLD
310דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמרפסת172ישSOLD
311דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת5, 81ישSOLD
412דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה82ישSOLD
413דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמ - סוכה152ישSOLD
414דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת5, 81ישSOLD
515דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה162ישSOLD
516דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמרפסת102יש
SOLD
517דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמרפסת5, 82ישSOLD
618דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה112ישSOLD
619דירת מרפסת 4102תכנית PDF לדירהמ - סוכה102יש
SOLD
620דירת מרפסת 379תכנית PDF לדירהמ - סוכה5, 82ישSOLD
721דירת מרפסת 4105תכנית PDF לדירהמ - סוכה82ישSOLD
722דירת מרפסת 6138תכנית PDF לדירהמ - סוכה42, 112ישSOLD
8-923פנטקוטג'5137תכנית PDF לדירהמ - סוכה21, 6, 9, 132ישSOLD
8-924פנטקוטג'6160תכנית PDF לדירהמ - סוכה2, 31, 6, 332ישSOLD

*ההדמיות להמחשה בלבד.
*רק המפרט ו\או התשריטים המצורפים לו בחוזה המכר יחייבו את החברה.

חזרה לדף הפרוייקטים